Grävning

p

Grävning med 5,5 tons larvburen grävmaskin